Ĉefpaĝo  A  B  C  Ĉ  D  E  F  G  Ĝ  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Ŝ  T  U  V  Z

A

Enhavo

Acui

Acumi

Acusa

Acuŝo

Agehama

Age-iŝi

Ago (あご)

Aĝi (味)

Rilataj proverboj

Aĝi ga aru

Aĝi ga ii

Aĝi ga varui

Aĝi karai

Aĝi-keŝi (味消し)

Aĝi no kori (味残り)

Aĝi varu (味悪)

Aĝi varui (味悪い)

Aĝivai ga aru

Ai

Ai-gosumi

Aja

Aki-sankaku (空き三角)

Rilataj proverboj

Aki-sumi (空き隅)

Akuŝu

Amai

Amari

Amari-gataĉi

Amaru

Amasareru

Amasu

Amaŝi

Amaŝi no giho

Amiuĉi

Ana

Aoru

Appaku

Arasu

Arigatai

Arimasen

Aŝi-baja

Aŝida

Aŝi ga hayai

Atama ga date iru

Atama o dasu

Atari (アタリ)

Atario

Ate

Ate-cugi

Ate-kaeŝi

Ate-nobi

Atekomi (当て込み)

Ateru

Atome

Acui «

Forta, densa (acumi), senaĝia. Ĝenerale estas uzata en jenaj kontekstoj:

Acumi «

lsppppppppppppppppprs
lsppwppppphppppxbpprs
lspppppppppppxppb7w6prs
lspppppppppxppppb5w4prs
lspppppppxppppppb3w2prs
lspwpppxppppppppb1wprs
lspppxppppppppppbpprs
lsppbpbppphpppppbwprs
lsppppppppbpppwbbwprs
lspppppppppppppbwwprs
llcbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Acumi

Denseco, dikeco; eco de tabula regiono, kie unu flanko (koloro) estas tiom pli forta (densa) ol la alia, ke ĉiu ŝtono de oponanto metita en tiun regionon povas pli-malpli facile esti kaptita.

Ekzemplo estas montrata en la diagramo: post sinsekvo nigra 1 ĝis nigra 7 Nigro estas tre densa en la areo limigita per x-oj.


Acusa «

Pli abstrakta termino ol acumi (denseco); intensigo de acumi.

Acuŝo «

Grandioza, multpoenta venko.

Agehama «

Sinonimo de age-iŝi, hama.

Age-iŝi «

Kaptitaj (mortintaj) ŝtonoj, kiuj estas jam forprenitaj de go-tabulo. Komparu kun ŝini-iŝi (mortontaj ŝtonoj). Sinonimo de agehama kaj hama.

Ago (あご) «

pppppppppprs
pppppppppprs
ppppppppwprs
phppppbthpprs
ppwppw1pbpprs
pppppppppprs
bsbsbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Blanka 1: ago

Mentono; atako diagonale desuben kontraŭ alikolora ŝtono aŭ du ŝtonoj metitaj diagonale; speco de kado. Ĝenerale estas ludata sur la tria aŭ kvara linio. Blanka 1 en la diagramo estas ago rilate al la markita nigra ŝtono. Vidu ankaŭ kobin (frunto).


Aĝi (味) «

tstststststststststsurc
pppppppbpprs
pwpbpwpbwtprs
phppbpwwbprs
pppppblcapbprs
ppppppw1ppprs
pppppppppprs
pppppppppprs
nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp
tstststststststststsurc
pppppppbpprs
pwpbpwpbwtprs
phppbpwwbw6rs
pppppbb1w2bb7rs
ppppppwb3w4w8rs
pppppppb5pprs
pppppppppprs

Aĝi

Eblo atingi ian favoran rezulton, viviĝi, kapti, tranĉi, eskapi ktp. potence enhavanta en certa pozicio. Kvankam tiuj ebloj foje neniam realigas, ili influas la disvolviĝon de la partio kaj permesas fari certajn movojn.

En la supra diagramo la markita blanka ŝtono estas kaptita, sed ĝi ebligas al Blanko eskapi per 1, ĉar Nigro ne povas tranĉi sur a.

Sube: se Nigro tamen provas, la aĝio de la markita blanka ŝtono realigas: Blanko povas kapti kelkajn nigrajn ŝtonojn per 6 kaj 8 kaj vivi en la angulo.


Esperantaj terminoj: aĝio, ĝermo, viruso, ebl(ec)o, potenco, aromo, gusto (laŭvorta traduko el la japana; evitinda).


Rilataj proverboj «
  • Atentu pri malbonaj aĝioj.

Aĝi ga aru «

Pozicio enhavas aĝion.

Aĝi ga ii «

Ĝermo; bona, favora aĝio, kiu povas fariĝi uzebla.

Aĝi ga varui «

Viruso; malbona, malfavora aĝio en propra pozicio; ebla malfortaĵo.

Aĝi karai «

Formo sen malbonaj aĝioj.

Aĝi-keŝi (味消し) «

lsppppppppp
lsppppppppp
lsbbbpppppp
lswwbwppppp
lsbbwlcalcbpppp
lspbwppppph
lsbwbwppppp
lsb1ww2pppppp
llcbsbsbsbsbsbsbsbsbs

Nigra 1 estas aĝi-keŝi

Misdevigo; ĝenerale malbona deviga meto, kiu detruas aĝion.

En la diagramo Nigro povus atarii sur a, kaj poste ludi b. Nigra 1 estas aĝi-keŝi, ĉar ĝi detruas tiun eblon. Post blanka 2 nigra a ne plu estos atario kaj tial Blanko respondos sur b.

Ofte estas malfacile fari distingon inter kikaŝi (devigo) kaj aĝi-keŝi (misdevigo).


Aĝi no kori (味残り) «

Postlasante aĝion.

Aĝi varu (味悪) «

Vidu aĝi varui.

Aĝi varui (味悪い) «

Malbona aĝio; viruso.

Aĝivai ga aru «

Gustoplena, gustuminda.

Ai «

Sinonimo de ŝiro (Blanko).

Ai-gosumi «

ulctstststststststststs
lspppppppppp
lspppw2pppw8pp
lspb1hpw4ppphp
lsppb3pb5w6pppp
lsppppb7b9pppp
lspppppppppp
lspppppppppp

Ai-gosumi ĝooseki

Dum Edo-erao (1603–1868) tre populara ĝooseki (modela sinsekvo) montrata en la diagramo. Nuntempe apenaŭ ludata.


Aja «

Nuanco, ebleco; malofte aŭdata termino simila al aĝi (aĝio); esprimas la ideon, ke la pozicio povas esti plimalfaciligita.

Aki-sankaku (空き三角) «

pppppppppppppprs
pppppppppppppprs
ppppbtlcawwpppppprs
pppwbtbtwbtbtppbpprs
ppbbwwbbtpwpppprs
ppbwppwwpppppprs
bsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Markitaj ŝtonoj: aki-sankaku

Vaka triangulo, vaka tri; tipa neefika formo konsistanta el tri ŝtonoj kuŝantaj angule, kiel la markitaj en la diagramo. Gravas, ke ne ekzistas ŝtono en angulo (ekz. sur a). Vidu ankaŭ guzumi.


Rilataj proverboj «
  • Ne kreu vakajn triangulojn.

Aki-sumi (空き隅) «

ulcwbtswtswbtsbwtstswtstststsurc
wbbwwwbpbpbwwbbbwww
wwwwbpbbbbbpwwwwbbb
lsbbwbpbwwwbbbwphbprs
wwbwbbwwppwwwwpbpprs
lsbbbwppppppppppbwprs
lspbwwpbppppppbpbwprs
lsppbwppppppbwpbwbprs
lsppbpwpwppppppbwpbrs
lspphppppphpbpbphwbrs
lspppppppppppwppwpwrs
lsppppppppppppwwppprs
lspppppppppppbwbbpbrs
lsppppppppppppppppprs
lspppppppppppwwwwwwrs
lspphppppphpppbbwbprs
lsppppppppppbpppbbprs
lsppppppppppppppppprs
llcbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Meto 135:
liva suba angulo ankoraŭ aki-sumi

Vaka angulo; angulo, en kiun la ludantoj ankoraŭ ne metis ŝtonon. Ekz. en partio montrata en la diagramo liva suba angulo restis aki-sumi dum pli ol 134 movoj (8-a LG Cup, 3-a partio; Ji Ch'ang-ho 9p (Blanko) kontraŭ Mok Chin-seok 8p.)


Akuŝu «

Malbona meto, mismeto, movaĉo. Komparu kun kooŝu(1).

Amai «
Amari «

Taktiko konsistanta el allogo komenci nepreparitan atakon, kies rezulto fariĝas amari-gataĉi (vrako).

Amari-gataĉi «

Vrako; formo, kiu restis post malsukcesa atako per kiu oni ne atingis multe.

Amaru «

Troigi; fari meton, kiu ne funkcias; meti tro agreseme aŭ tro optimisme.

Amasareru «

Esti instigita ludi amaru (troigi).

Amasu «

Instigi la oponanton ludi amari (troigi).

Amaŝi «

Strategio unue okupi multe da teritorio dume postlasante aliloke malfortajn grupojn kaj poste elteni la atakojn de oponanto. Ĉefe estis uzata de Blanko en ludoj sen komi (kompenso).

Amaŝi no giho «

Strategia koncepto, speco de amaŝi; permesi al la oponanto ataki ŝtonarojn kiuj ŝajne estas en danĝero, sed esti certa, ke oni mem (pro supera teknika scipovo) trovos rimedojn por eskapigi ilin. La atakanto estas tentita bazigi sian strategion sur kaptado de la grupoj, sed kiam li ekkomprenas, ke tio ne eblas, li povas nur akcepti, ke li akiris nenion (arimasen).

Amiuĉi «

ulctstststststststststs
lspppppppppp
lsppbppppppp
lsppbwpppbhp
lspppwpppppp
lspbpppppppp
lsppbpppb1ppp
lspppppppppp
lspppppppppp

Amiuĉi

Ĉirkaŭi grandskale; ĉirkaŭi la oponantan ŝtonaron de malproksimen. Kontraŭe al geta (reto) la oponanta ŝtonaro ankoraŭ povas eskapi. Nigra 1 en la diagramo estas ekzemplo de amiuĉi.


Ana «

ulctststslcatstsbwbbtstststststslcburc
lsppbwbbbwwbpbpwbpwb
lswwbbwwbwbbpbpwbbbb
lsbbwwwwwwbppbbbwwwb
lsppbbwpppwbbwwbbwww
bbbpbwpppwbwwwbwpprs
bwwbbbwpppwwbbbwpprs
wwpwbwwwppwbwbwppwrs
lsppwbbbbwwwbwwwwwprs
lslcewwwwbwwbbbbbbbbww
lsbwbwbbwwwbpbwwwbbb
lswbbbwwwbbbbbwbbpprs
lspwbbbbbwbbwbwbppprs
lswwbbpbwwwwwbwbwlcdbb
wpwwbpbbbbbwwwbbbwb
wwbwbbwwwwwwbbbwwww
bwbbppbwwwwwbbwppbrs
bbppplccpbbbbwwwwwpprs
llcbsbsbsbsbsbsbsbsbsbbwbsbsbsbsbslrc

Ana

Liko; malfortaĵo en pozicio, tra aŭ per kiu la oponanto povas enpenetri aŭ eskapi. En la diagramo estas montrata fina pozicio de la ludo, en kiu ankoraŭ ekzistas 5 likoj en lokoj proksimume markitaj per leteroj a ĝis e.


Aoru «

ulctststststststststststststststststsurc
lsppppppppppppppppprs
lspppppppppppw1_w_0pw1_w_2pwprs
lsppbppppphwpppphpprs
lspppppppppppb9pb1_b_1ppprs
lsppppppppppppppppprs
lsppppppppppb7pw8pppprs
lsppppppppppppppppprs
lspppppppppb5pw6ppppprs
lspphppppphppb1_b_3pphpprs
lsppppppppb3pw4pppppprs
lsppppppppppppppppprs
lspppppppb1pw2ppppppprs
lspwppppppppppppppprs
lsppppppbpwpwpppppprs
lspwhbpppphpppppbpprs
lsppwbppbpwpbpbpppprs
lsppppppppppppppppprs
llcbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Nigraj 1, 3, 5, 7, 9: aoru

Ataki per ĉevala meto (keima); ĉasi la alikoloran ŝtonaron meton post meto per ĉevalaj saltoj (vidu ĉe tobi), ekz. kiel nigraj 1, 3, 5, 7 kaj 9 en la diagramo.


Appaku «

ppppppppprs
pppppppwprs
pppppbppprs
hpb3b1ppbbprs
pppw2wpwwprs
ppppppppprs
bsbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Nigraj 1, 3: appaku

Alpremo; per movoj 1 kaj 3 Nigro premas Blankon al la rando de la tabulo.


Arasu «

Dezertigo; rabi, detrui, dissegi la oponantan teritorion.

Arigatai «

"Dankon"-meto; meto kiun oni ŝatus fari kaj al kiu oni estis devigita, ekzemple per aĝi-keŝi (misdevigo).

Arimasen «

Kurtigo de "ŝikata ga arimasen", laŭvorte proksimume "nenio plu farendas"; per tiuj vortoj oni rezignas go-partion. Vidu ankaŭ makemaŝita kaj nageru.

Aŝi-baja «

Rapida moviĝo; meto kiu okazigas rapidan disvolviĝon de pozicio.

Aŝida «

Malnova, nuntempe apenaŭ uzata sinonimo por geta.

Aŝi ga hayai «

Rapida disvolviĝo de la ludo. Laŭvorte: "havi longajn krurojn".

Atama ga date iru «

Rapidiĝi komenci centran batalon.

Atama o dasu «

Moviĝi centren.

Atari (アタリ) «

btlcatststswbtlcatsts
w1bppppw1bpp
lsppppppppp
lspphppppph
lspppwwpppp
lsppwbtbtw1ppp
lspwbtbtlcabppp
lsppwwbpppp
lsppppppppp
lspphppppph

Atari

En la diagramo estas montrataj kelkaj ekzemploj de atari. Blankaj metoj sub numero 1 ĉiuj estas atari-metoj, kiuj metas la koncernajn markitajn nigrajn ŝtonarojn en atari-staton. Per a estas markitaj la lastaj spiroj (dame) de la nigraj ŝtonaroj en atario. Se Blanko okupas ankaŭ ilin, li kaptas la ŝtonojn. (En angulo la blanka 1 mem estas sub atari.) Vidu ankaŭ rjoo-atari (duobla atario).

Rim.: Ŝajnas, ke en la japana lingvouzado atari havas nur la unuan signifon, kaj ate estas uzata por la dua. Sed atari kiel internacia vorto havas ambaŭ signifojn (kvankam tio estas iom mallogike), do Esperanto ankaŭ sekvu tiun tradicion.

Atario «

Esperanta termino por atari. Eble eĉ simpla ataro, (atari kiel i-vorto) estas preferinda. Ankaŭ mordi, karesi kaj kaĵoli estis proponitaj.

Ate «

Sinonimo de atari.

Ate-cugi «

lsppppppppp
lsppppppppp
lsppppppppp
lsppppw1lcappp
lsppbb2bwpph
lspppbww3ppp
lsppppppppp
llcbsbsbsbsbsbsbsbsbs

Blankaj 1+3 aŭ 1+a: ate-cugi

Kombino de la metoj ate (atario) kaj cugi (ligo); blankaj 1+3 (aŭ 1+a) en la diagramo estas ate-cugi.


Ate-kaeŝi «

tststststststststsurc
pppppppb1prs
pppppwpwbrs
hbppppwbprs
pppppppw2prs
ppppppppprs
ppppppppprs

Blanka 2: ate-kaeŝi

Kontraŭ-atario; respondo al atario per atario. Blanka 2 en la diagramo estas ekzemplo de ate-kaeŝi.


Ate-nobi «

pppppppprs
pppppppprs
pppw3pwpprs
ppbwphpprs
ppwbw1bpprs
pppb2pppprs
bsbsbsbsbsbsbsbslrc

Blankaj 1+3: ate-nobi

Kombino de la metoj ate (atario) kaj nobi (kresko). Blankaj 1 + 3 en la diagramo estas ate-nobi.


Atekomi (当て込み) «

lspppppppnbsppppppppprs
lspppppppnbsppppppppprs
lspppppppnbsppppppwtpprs
lsppbppppnbsppppppb1wtprs
lsppbppppnbsppppbppbwrs
lspphb1wtppnbspppwbpbpprs
lsppwwtpppnbsppppwwbpprs
lspppppppnbsppppppppprs
llcbsbsbsbsbsbsbsnbspbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Nigraj 1: atekomi

Kejlo; meto tuŝante nur 2 alikolorajn ŝtonojn metitajn diagonale. En la diagramoj ambaŭ metoj sub numero 1 estas atekomi.


Ateru «

Atarii, forpreni antaŭ-lastan spiron (dame) de ŝton-ĉeno.

Atome «

Dum Edo-erao (1603–1868) heredanto de la estro (iemoto) de unu el la kvar plej gravaj go-domoj: Honinboo, Hajaŝi, Inoue kaj Jasui.