Ĉefpaĝo A B C Ĉ D E F G Ĝ H I J K L M N O P R S Ŝ T U V Z

G

Enhavo

Gaĉĉiri

Gaisei

-gakari

-gake

Ganbaru

Gankei

-geima

Gekko no iki

Gengen gokjo

Gen-nama

Geta

-giri

Giza-giza-ŝimoku

Gjaku-

Gjaku-komi

Gjaku-sente

Gjakuten

Gjaku-jose

Go (碁)

Goban (碁盤)

Goban-ŝoobu

Gobu

Godokoro

Goe

Go iŝi (碁石)

Gokai (碁会)

Gokaiĝo (碁会所)

Gokaiŝo (碁会所)

Gokaku (碁客)

Goke

Gokei

Go-keiŝi

Goken-

Goki

Gomakaŝi-te

Gomoku-nakade

Gookaku

Gosei

Gote

Gote no sente

Gouĉi (碁打ち; 碁打)

Gozen-go

Grupo

Gukata

Gukei

Guru-guru-mavaŝi

Guusuu-sen

Guzumi

Gaĉĉiri

Solide.

Gaisei

ulctststststststststs
lsppppppppp
lspbpb2b4w1_w_3ppp
lspb1_b_2b1_b_0w1w3w5pph
lsb6ww1_w_1pppppp
lsb8w7ppppppp
lspw9ppppppp
lsppppppppp
lsppppppppp
lspphppppph

Blanko ricevis gaisei

Ekstera influo. En la diagramo Blanko per la sinsekvo 1 ĝis 13 kreis superegan eksteran influon kontraŭe al Nigro, kiu ricevis certan profiton (ĝicuri). Vidu acumi, mojoo, gen-nama.


-gakari

Kombina formo por kakari.

-gake

Kombina formo por kake.

Ganbaru

Forte peni, ludi "ĉion aŭ nenion".

Gankei

Okula formo; ŝton-grupo en bona formo, kiu permesas la kreadon de okulojn (me).

-geima

Kombina formo por keima.

Gekko no iki

ulcbwtswtswbtswbtsbtsbwtswb
lsbbwwwwbpwbbbbwwwwb
lspbbbbbbpwwwbwpwbbb
lspphppppphpwbbwwbprs
lsppppppppppwwwbbbprs
lsppppppppppppppppprs
lsppppppppppppppppprs
lsppppppppppppppppprs

Gekko no iki

"Lunbrila vivo"; pozicio kiu iam antaŭe estis traktata kiel vivanta laŭ la malnova japana regularo. Ekzemplo estas prezentita en la diagramo: la blanka grupo live havas falsan okulon (kake-me), sed tamen vivis, ĉar ekzistas ankaŭ kunvivo (seki) per duobla koo, kiu estas senfina fonto de ko-minacoj (koo-date), do Nigro kvazaŭ ne povis gajni la koon live kaj kapti la grupon.

Laŭ la aktualaj japanaj reguloj la blanka grupo live estas mortinta sendepende de la resta pozicio (pro paragrafo 7 de la Japana Go-Regularo), do "lunbrila vivo" ne plu estas vivo.


Gengen gokjo

Klasika ĉina verko pri goo; problemaro. Laŭvorte "Tre profunda go-sutro". La sanskrita vorto sutro povas esti tradukata kiel ĝooseki (modela sinsekvo) en goa konteksto. (Rim.: aldonu pli da informoj!)

Gen-nama

Certa, sekura profito.

Geta

ulctststststststststststststststststsurc
lsppwbppwwpppppbwwprs
lswwbbppwbbbpppbbwprs
lswbwtpppbwtwtpppppbwprs
lswbpb1ppbppb1ppppbwprs
lswbppppppppppb3w2wtbprs
lspwpppppppppppb1pbprs
lsppppppppppppppppprs

Nigraj 1: geta

Reto; tekniko por kapti ŝtonojn ĉirkaŭante ilin tiel, ke ili ne povas eskapi. La metoj sub numero 1 en la diagramo estas tipaj ekzemploj de geta.


-giri

Kombina formo por kiri.

Giza-giza-ŝimoku

pppppppp
ppppphpp
pppbpbpp
ppbpbppp
pppppppp
pppppppp

Giza-giza-ŝimoku

Zigzaga formo el 4 ŝtonoj montrata en la diagramo.


Gjaku-

Prefikso kun signifo "inversa".

Gjaku-komi

Inversa komi (egaligo); komi, kiun Nigro ricevas de Blanko.

Gjaku-sente

Sinonimo de gjaku-jose.

Gjakuten

Inversigo de la avantaĝo en partio.

Gjaku-jose

ppppppppprs
ppppppppprs
hpppppbbbrs
ppbpbbwwbrs
ppppbwwpww
bsbsbsbsbsw1bslcabslrc

Gjaku-jose

Invers-aktiva limaranĝo; limaranĝa sinsekvo de metoj en gote (pasiva), kiu preventas oponantan sinsekvon en sente (aktive). Sinonimo de gjaku-sente. Blanka 1 en la diagramo estas pasiva, sed ĝi preventas aktivan (sente) nigran meton sur 1, kiu minacus mortigi la grupon per sekva meto sur a, do Blanko devus respondi.


Go (碁)

Goo; japana kaj internacia nomo de la ludo goo. Vidu ankaŭ igo.

Goban (碁盤)

Tabulo aŭ tablo por go-ludo.

Goban-ŝoobu

"Plej forta el kvin"; turniro por du ludantoj el maksimume kvin partioj.

Gobu

Egala rezulto.

Godokoro

Dum la japana Edo-erao (1603–1868) goestro aŭ go-ministro, estro de la profesiaj go-ludantoj. Devis esti sendube la plej forta ludanto de sia tempo.

Goe

La nomo por la ludo goo (evitinda), kiun elfantaziis la Tajvana komercisto Ing Chang-ki por distingi sian propran go-regularon (Ing) disde la aliaj go-regularoj.

Go iŝi (碁石)

Go-ŝtonoj. Ofte oni diras simple iŝi.

Gokai (碁会)

Goejo, go-renkontejo.

Gokaiĝo (碁会所)

Alia legado por gokajŝo.

Gokaiŝo (碁会所)

(Komerca) go-klubo.

Gokaku (碁客)

Go-ludanto. Vidu ankaŭ kiŝi/ĝorjuu-kiŝi kaj gouĉi.

Goke

Ŝtonujo. Sinonimo de goki.

Gokei

Plentabula pozicio.

Go-keiŝi

Formularo por enskribi la metojn de go-partio. Vidu ankaŭ kifu.

Goken-

Prefikso kun signifo "kvin-punkta distanco". Vidu ekzemplojn ĉe hiraki.

Goki

Ŝtonujo. Sinonimo de goke.

Gomakaŝi-te

Sinonimo de hamete.

Gomoku-nakade

ulcwwbbbwwtststswbtswtsbwurc
lswbbpbbwpppwbppbbwrs
lswbpwpbwpppwbbbbwwrs
lswbbpbbwphpwwwwwwprs
lswwbbbwpwppppppppprs
lspwwwwwppppppppppprs
lsppppppppppppppppprs
lsppppppppppppppppprs

Gomoku-nakade

Nelinia kvin-punkta okul-spaco (futokoro), en kiu la oponanto aŭ jam okupis aŭ kontrolas – povas ĉiukaze je bezono okupi – la solan vitalan por okul-farado punkton (kjuuŝo), tiel mortiginte la grupon. En la diagramo estas montrataj du ekzemplojn de grupoj kaptitaj pro gomoku-nakade.


Gookaku

Samfortaj oponantoj.

Gosei

Go-sanktulo; titolo aplikata al Honinbooj Doosaku kaj Ŝuusaku (por mallonga tempo ankaŭ al Ĝoova). Nuntempe nomo de titola konkurso. Sinonimo de Kisei.

Gote

tstststsw3w1b2tststsurc
ppppwbbppprs
ppwpwwbbbprs
phppppwwbprs
pppppwpppprs
ppppppppbprs
pppppppppprs
pppppppppprs

Gote

Pasivo. Meto aŭ met-sinsekvo, kiu ne devigas samlokan respondon de oponanto. Ankaŭ stato karakterizata de tio, ke la ludanto devas respondi la lastan movon de la oponanto samloke. Malo de sente (aktivo). En la diagramo la sinsekvo blanka 1 ĝis 3 finas en gote (pasive) por Blanko.


Gote no sente

Gote-meto aŭ -sinsekvo, kiu aldone ebligas pluan profiteblan sinsekvon de movoj en sente (aktive).

Gouĉi (碁打ち; 碁打)

Komencanta go-ludanto. (Laŭ kelkaj fontoj la vorto signifas bonaj, profesiulaj, ktp. go-ludantoj.)

Gozen-go

Dum la japana Edo-erao (1603–1868) go-ludoj antaŭ eminenco.

Grupo

Unu-kolora ŝtonaro aparte de aliaj samkoloraj ŝtonoj aŭ plene ĉirkaŭita per alikoloraj ŝtonoj tiel, ke ĝi devas vivi per sia propra okul-spaco (futokoro).

Gukata

Stulta ŝton-formo.

Gukei

Malbona, neefika formo. Aki-sankaku, ĝingasa kaj dango estas ekzemploj.

Guru-guru-mavaŝi

lspppppppppppppppb8raw1
lspppppppppppppppb1_b_2raw9
lsppppbppppppppppb2_b_2raw1_w_3
lsppppppbppppppppb3_b_8raw2_w_7
lsppwpww2_w_1w1_w_5w3_w_1ppppw4_w_9wppprs
lspphwbb1_b_4b1_b_8w1_w_9b3_b_0ppw4_w_5b4_b_8phpprs
lsppwbw9bw1_w_3b2_b_0w2_w_3w3_w_3w4_w_1b4_b_4b4_b_6w4_w_7ppprs
lsppwbb1_b_0w1_w_1b1_b_6b2_b_4w2_w_5b3_b_2b4_b_0b4_b_2w4_w_3pppprs
lsppwbb6w5w1_w_7b2_b_6bw2_w_7b3_b_6w3_w_9ppppprs
lsppwb2w1b4w7wb2_b_8b3_b_4w3_w_5pppppprs
lspppw3bbbww3_w_7w2_w_9ppppppprs
lsppwwbwbwhpbppphpprs
lswwpbwwwbpbppppppprs
lsppbbpwpbppppppppprs
llcbsbsbsbsbswbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbslrc

Guru-guru-mavaŝi

Vortico; spirala ŝtuparo; tekniko por kapti ŝtonojn, kiu kombinas ŝiĉoo (ŝtuparon), geta (reton), ŝibori (eltordon) ktp. La sinsekvo en la diagramo estas ekzemplo de guru-guru-mavaŝi.


Guusuu-sen

Sinonimo de ĉoo-sen.

Guzumi

lsppbppppphpp
lsppppppppppp
lsppppppppppp
lspppppppw5ppp
lsppbpppb6b4w1pp
lspppppw3b2pppp
lsppbppwppbpp
lsppppppppppp
lsppppppppppp
llcbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbs

Nigra 6: guzumi

Meto, kiu fariĝas "pinto" de vaka triangulo (aki-sankaku), sed tamen ne estas konsiderata malbona. Nigra 6 en la diagramo estas guzumi.

Foje oni nomas guzumi iun ajn meton, kiu formas vakan triangulon.